Przepasać się (περιζώσεται peridzosetai)

Zaprawdę mówię wam, że przepasze się i ułoży ich, i obchodząc będzie usługiwał im. (Łk 12,37)

ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι περιζώσεται καὶ ἀνακλινεῖ αὐτοὺς καὶ παρελθὼν διακονήσει αὐτοῖς.

Jezus rzeczywiście przepasał się prześcieradłem w czasie Ostatniej Wieczerzy, i już tej szaty sługi nie zdjął z siebie. Pozostał Sługą. I Piotrowi powiedział, że inny go opasze i poprowadzi.

Pan Jezus przyszedł, aby służyć i dać Swoje życie. W ten sposób Jego życie staje się moim, żyję każdym gestem Jego miłości. Z dnia na dzień mam stawać się taki jak On: przepasany, a nie rozpasany.

Komentarz