Zajmować się interesami (πραγματεύομαι pragmateuomai)

Przywoławszy dziesięciu niewolników swoich, dał im dziesięć min i powiedział im: zarządzajcie nimi, aż do mego powrotu. (Łk 19,13)

Kαλέσας δὲ δέκα δούλους ἑαυτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς δέκα µνᾶς καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Πραγµατεύσασθε ἐν ᾧ ἔρχοµαι.

Pragmateuomai występuje niezwykle rzadko w Biblii, i tylko jeden raz w Nowym Testamencie. Symbolika dziesiątki (dziesięć min, dziesięcioro sług) ma wyrazić pewien skończony, lub zaokrąglony, zbiór elementów. Innymi słowy, dostojnik z przypowieści przekazał wszystkim sługom to wszystko, co posiadał.

W moim “interesie” jest zajmować się miną otrzymaną od Pana. Jeśli tylko będę otwarty na dar, który otrzymałem, to On sam zacznie działać, bo jak później stwierdzą słudzy: “twoja mina przyniosła (…)”.

Komentarz