Jedno Słowo

Podziel się słowem,

aby pomnożyć radość

Żyć (ζάω dzaō)

Nie jest On więc Bogiem umarłych, ale żywych, gdyż dla Niego wszyscy żyją. (Łk 20,38)

θεὸς δὲ οὐκ ἔστιν νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων πάντες γὰρ αὐτῷ ζῶσιν.

Na szczęście, brak wiary w życie wieczne pochodzi z luk w myśleniu, a nie ze stanu rzeczywistości. “Nasza wiara jest zwrócona ku życiu. Zawierza Bogu żyjących. Jej celem jest życie, kocha życie na wszystkich poziomach, jako dar i odblask Boga, który jest Życiem” (por. J. Ratzinger, Śmierć i życie wieczne).
Pamiętam pewną sędziwą panią, która z uśmiechem mówiła: “Proszę sobie wyobrazić, że wszyscy moi przyjaciele są już po drugiej stronie. Już i ja chętnie bym się do nich przeprowadziła”.
Kto ma Boga, ten ma życie. Kto Boga odrzucił, już przegrał.

Komentarz

%d