Koniec (τέλος telos)

Gdy zaś usłyszycie wojny i przewroty nie przeraźcie się, trzeba bowiem tym pierwszym stać się, lecz nie zaraz koniec. (Łk 21,9)

ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέμους καὶ ἀκαταστασίας, μὴ ⸀πτοηθῆτε· δεῖ γὰρ ταῦτα γενέσθαι πρῶτον, ἀλλʼ οὐκ εὐθέως τὸ τέλος.

Temat końca świata zawsze rozpalał emocje zalęknionych „wizjonerów”. Wizje końca świata dobrze się sprzedają w produkcjach filmowych. Chrześcijańska wizja końca świata jednak jest inna. Nie ma tam lęku, paraliżu, beznadziei. Jest tam raczej odwaga i ufność, podniesiona głowa i zdrowy rozsądek, które podpowiadają, że wszystko w Bogu odnajdzie swój koniec lub lepiej: cel, spełnienie. W świetle takiego celu, końca, zdobywa się mądrość, która nie ulega lękliwym fantazjom.

Komentarz