Wypchnąć (ἐκβάλλω ekballō)

Proście zatem Pana żniwa, aby wyprawił robotników na Swoje żniwo. (Mt 9,38)

δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ.

Dosłowne tłumaczenie mówi: “… aby wypchnął robotników…”. Inne znaczenia użytego tu słowa są takie: wyrzucić, zepchnąć, wypędzić, wygnać, oddalić. Aż się prosi o tłumaczenie: “Panie, jesteśmy niczym lenie śmierdzące, prosimy Cię, weź kija i pogoń nas do roboty”.

Dwie dobre sprawy przynosi dzisiejsze Słowo. Dobrze nas czyta, tj. pokazuje naszą opieszałość i jej zaradza. Nie raz widziałem płonność moich chęci i deklaracji. Jak pokazuje historia, najbardziej Królestwo Boże rozszerza się w czasie prześladowań, wtedy, kiedy uczniowie Pana są “wygnani” ze swego komfortu.

Z trudem, ale chcę poprosić: Panie, oto ja, wypchnij mnie!

Komentarz