Działać z siłą (βίαζομαι biadzomai)

A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd, Królestwo Niebieskie doznaje gwałtu, a zdobywają je ludzie gwałtowni. (Mt 11,12)

ἀπὸ δὲ τῶν ἡμερῶν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ ἕως ἄρτι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν.

Możemy być dzisiaj zdziwieni, że Pan Jezus mówi o tym, że to ludzie gwałtowni zdobywają Królestwo Niebieskie. Słowo βίαζομαι zostaje użyte tylko dwukrotnie w Nowym Testamencie i za każdym razem w pozytywny sposób. W tym znaczeniu βίαζομαι oznacza działać z siłą według swojej motywacji, tak, jakby nikt nas nie musiał instruować, co mamy robić. Dobrze jest dziś popatrzeć na swoją relację z Bogiem. Na ile jest ona czymś wynikającym z tradycji, a na ile wynika z wewnętrznych pragnień.

Źródło:pixabay.com

Komentarz