DaWiD (ד‎ו‎ד‎ Dawid)

Tak więc od Abrahama do Dawida jest w sumie czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń. (Mt 1,17)

πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ Ἀβραὰμ ἕως Δαυὶδ γενεαὶ δεκατέσσαρες καὶ ἀπὸ Δαυὶδ ἕως τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος γενεαὶ δεκατέσσαρες καὶ ἀπὸ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος ἕως τοῦ Χριστοῦ γενεαὶ δεκατέσσαρες.

Dzisiejszą perykopę możemy postrzegać niczym książkę telefoniczną – akcji nie za dużo, ale za to, ile bohaterów! Jednak, gdy przyjrzymy się dokładniej, to możemy poczuć się iście po królewsku, w myśl Prz 25,2: Chwałą Boga jest rzecz ukrywać, a chwałą królów – badać ją (za Biblią Paulistów). Otóż św. Mateusz ukazuje tutaj cały kunszt gematrii. Pokolenie w Biblii, to ok. 40 lat. Czternaście pokoleń zatem to będzie lat 560. I do tej pory wszystko jest jasne. Problem zaczyna się w poszczególnych etapach genealogii. Między Abrahamem, a Dawidem jest ok. 900 lat (i tu jest ponad 14 pokoleń), między Dawidem, a Niewolą Babilońską ok. 400 lat, a między Niewolą, a Chrystusem 538…tu się nic nie zgadza! Tym bardziej zadziwia, dlaczego Mateusz z takim uporem powtarza owo 14 pokoleń? Warto pamiętać, że literami posługiwano się także w zapisie liczb, zatem chcąc zapisać 14 można się posłużyć choćby trzema cyframi (a w sumie to 2;): 4, 6, 4. W języku hebrajskim: ד‎, ו‎, ד‎. Jednocześnie otrzymujemy napis DVD, który jest imieniem DaViD. Mateusz trzykrotnie powtarza Narodowi Bożego Wybrania, że nie muszą oczekiwać na Syna Dawida, bo ten już przyszedł w Jezusie. Prośmy Ducha Świętego, by nam ukazywał to, co w Słowie Bożym ukryte, abyśmy faktycznie stali się bardziej szlachetni i królewscy, jak sugeruje nam to Księga Przysłów.

Źródło: https://liturgy.co.nz/matthew-in-slow-motion-11

Komentarz