Wchodzić (εἰσέρχομαι eiserchomai)

Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. (Łk 1,40)

καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον Ζαχαρίου καὶ ἠσπάσατο τὴν Ἐλισάβετ.

W adwentowej ciszy niemal słychać kroki Maryi w progu każdego domu, który pozostaje otwarty, spragniony pokoju i radości. Nie wchodzi na siłę, lecz cierpliwie oczekuje, gdyż niesie w sobie Miłość silniejszą niż śmierć, Miłość cierpliwą, Miłość, która nie potępia, lecz zbawia świat.

Nasłuchuj dziś kroków Maryi, która chce wejść do Twojego domu, wspólnoty, do Twojej codzienności. Niech twoje drzwi będą uchylone. W głosie Maryi usłyszysz radość Ducha Świętego.

Komentarz