Tabliczka (πινακίδιον pinakidion)

I poprosiwszy tabliczkę pisał mówiąc: “Jan jest imię jego”. I wszyscy zdumiewali się. (Łk 1,63)

Kαὶ αἰτήσας πινακίδιον ἔγραψεν λέγων, Ἰωάννης ἐστὶν ὄνοµα αὐτοῦ. καὶ ἐθαύµασαν πάντες.

Niesamowity moment! Zachariasz nie mógł mówić (od chwili objawienia w świątyni) i pierwsze słowa, jakie wypowiada i pisze na tabliczce, to imię syna – Jana. Można odnieść wrażenie, że daje podwójne świadectwo – na piśmie i słowem. Nie wiadomo, dlaczego polskie tłumaczenie ma opuszczone słowo “mówiąc”…

Jeśli masz Boże Słowo skierowane dla Ciebie, to warto to słowo/zdanie/fragment zapisać.

Komentarz