Przechodzić obok (παράγω paragō)

I przechodząc obok Jeziora Galilejskiego zobaczył Szymona i Andrzeja, brata Szymona, rzucających razem sieć w jezioro, byli bowiem rybakami. (Mk 1,16)

Καὶ παράγων παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν Σίμωνα καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν Σίμωνος ἀμφιβάλλοντας ἐν τῇ θαλάσσῃ· ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς.

Brzeg jeziora jest jak granica. Łodzie dobijają do lądu i się zatrzymują, ludzkie ślady giną na piasku lub zatrzymują się na obmytych wodą drobnych kamykach. Jezus przechodzi jakby przypadkiem, obok codziennego życia, a tak naprawdę krzyżują się drogi, spotykają się kroki, wymieniają się spojrzenia. Na tym skrzyżowaniu dróg wzdłuż brzegu, i od wody do miasta, czterech pierwszych uczniów zmienia kierunek życia.

Co było w Słowach Jezusa, że tak szybko dali się pociągnąć? Niech to pytanie mnie nurtuje, niech przecina dziś moje drogi, sprawy, pomysły.

Komentarz