Wieść (ἀκοή akoē)

I wyszła wieść (słuch) o Nim natychmiast wszędzie na całą przyległą część Galilei. (Mk 1,28)

Kαὶ ἐξῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εὐθὺς πανταχοῦ εἰς ὅλην τὴν περίχωρον τῆς Γαλιλαίας.

Mieszkańcy Galilei byli nośnikiem tej wieści o Jezusie. Stali się “środkiem masowego przekazu”. Opowiadali zdumieni o mocy Słowa. Słuch o Nim nie zaginął.

Również mój głos, moja opowieść o Jezusie, przedłuża jak “echo” Dobrą Nowinę w mojej okolicy, choćby obejmowała mój dom, wspólnotę. Niech nie upadnie na ziemię żadne słowo o Jezusie, żadne Słowo Jezusa.

Komentarz