Surowo upomnieć (ἐμβριμάομαι embrimaomai)

Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił. (Mk 1,43)

καὶ ἐμβριμησάμενος αὐτῷ εὐθὺς ἐξέβαλεν αὐτόν.

Ewangelia św. Marka jest najstarszą w kanonie Ewangelii. Istnieje zdecydowana zgodność, że w dużej mierze są to spisane pamiętniki świętego Piotra. Jedną z jej cech jest ukazanie Jezusa jako człowieka z krwi i kości, Który doświadcza też różnych emocji.
W dzisiejszej perykopie mamy doskonałą okazję przyjrzeć się reakcjom Chrystusa. Pierwsze jest wzruszenie (σπλαγχνίζομαι), czyli dosłownie poruszenie wnętrzności. Drugą jest surowe przykazanie – ἐμβριμάομαι, co dosłownie znaczy… fuknąć jak koń. Może być to dla nas zadziwiające, że Jezus reaguje w ten sposób, ale też ukazuje różnorodność i ludzkie bogactwo w Osobie Chrystusa. Dziś może warto zdać sobie sprawę z tego, że Bóg też Człowiek.

Komentarz