Słuchać (ἀκούω akouō)

I usłyszeli dwaj uczniowie jego mówiącego i zaczęli towarzyszyć Jezusowi. (J 1,37)

καὶ ἤκουσαν οἱ δύο μαθηταὶ αὐτοῦ λαλοῦντος καὶ ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ.

Słuch nie tylko odbiera dźwięki, ale doskonale nas orientuje w przestrzeni. Poznajemy skąd przychodzi głos. Świadectwo Jana, które słyszą Andrzej i drugi uczeń, nadaje nowy kierunek i sens ich życiu. Idą za Słowem do domu Słowa. Usłyszeli “głos na pustyni”, a teraz zasłuchani trwają w Logosie.

Komentarz