Ubezwartościowić/skarcić (ἐπιτιμάω epitimao)

Nawet duchy nieczyste, na Jego widok, padały przed Nim i wołały: Ty jesteś Syn Boży. (Mk 3,11)

καὶ τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα ὅταν αὐτὸν ἐθεώρουν προσέπιπτον αὐτῷ καὶ ἔκραζον λέγοντες ὅτι σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ.

Szatan jest niekiedy nazywany małpą Boga, ponieważ sam nie jest w żaden sposób kreatywny. Jego pycha sięga tak daleko, że nawet w obecności Chrystusa chce odgrywać główną rolę.
Dzisiaj Pan Jezus swoim działaniem przywraca wszystko na swoje miejsce. Pozwala ludziom zbliżać się do Siebie, aż do rzucania się na niego (ἐπιπίπτειν), uzdrawia ich i naucza. Demony natomiast nie mają dostępu do Chrystusa i padają przed Nim (προσέπιπτον). Są także przez Zbawiciela karcone, a jeśli weźmiemy słowo ἐπιτιμάω bardziej dosłownie, to są przez Niego pozbawiane wartości. Bądź tylko o jej braku mają przypominane (τιμάω – oddać cześć/przypisać wartość). Diabeł sam siebie sprowadził do stanu nam znanego, bo odrzucił Boga (Katechizm Kościoła Katolickiego 393). Pan Jezus zawsze jest otwarty na relację z każdym, kto pragnie Jego bliskości. Wówczas, okazuje się, że Chwała Boga objawia się w słabości człowieka.

Źródło: pixabay.com

Komentarz