Bojaźliwi (δειλοι deiloi)

Wówczas powiedział do nich: Dlaczego jesteście tak bojaźliwi? Czemu nie macie wiary? (Mk 4,40)

καὶ εἶπεν αὐτοῖς τί δειλοί ἐστε οὔπω ἔχετε πίστιν;

Lubię sięgnąć do słownika greckiego, aby dowiedzieć się szerszego znaczenia wybranego słowa. Dosłownie zaś tłumaczenie tekstu wyraźniej wydobywa jego sens.

Tak jest i z dzisiejszą Ewangelią. Bojaźliwi uczniowie Jezusa są po prostu tchórzliwi. To tak, jak gdyby powiedzieć: “I co, tchórze?” Na tym się jednak nie kończy. Jezus dodaje: “Panowie, drodzy uczniowie, wiary nie macie!”

Wiara dodaje odwagi i tej pewności, że nad całością Ktoś czuwa i panuje. Na widok ogromnych fal, wiara pomaga mi utrzymać w rękach ster mojej łodzi. W konkretnych życiowych sytuacjach potwierdza się prawda, że ten, kto wierzy, jest uratowany, czyli zbawiony.

Komentarz