Wypełnić (πλήτω pleto)

I kiedy wypełniły się dni oczyszczenia ich według Prawa Mojżesza, wnieśli Go do Jerozolimy, by postawić przy Panu. (Łk 2,22)

Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ καθαρισμοῦ ⸀αὐτῶν κατὰ τὸν νόμον Μωϋσέως, ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυμα παραστῆσαι τῷ κυρίῳ,

Czasownik ten pojawia się dwa razy w Ewangelii św. Mateusza i dwadzieścia dwa razy pod piórem św. Łukasza (Łk – 13 razy i Dz – 9 razy). Od razu widać, że ten ostatni upodobał go sobie, skoro tak często nim się posługuje.

Przy Maryi i św. Józefie bardzo często odkrywamy, że życie, dni, czas, Prawo, zostają wypełnione. Nie ma tam braku, porzucenia spraw, niedokończonych dzieł. Bóg zaś napełnia dobrami, Duchem Świętym, każdego, kto w Nim pokłada nadzieję i oczekuje pociechy, wyzwolenia.

Komentarz