Jedno Słowo

Podziel się słowem,

aby pomnożyć radość

Jeść (ἐσθίω esthio)

I pytali Go faryzeusze i uczeni w Piśmie: Dlaczego nie chodzą uczniowie twoi według przekazu starszych, lecz pospolitymi rękami jedzą chleb? (Mk 7,5)

καὶ ἐπερωτῶσιν αὐτὸν οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμματεῖς· διὰ τί οὐ περιπατοῦσιν οἱ μαθηταί σου κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων, ἀλλὰ κοιναῖς χερσὶν ἐσθίουσιν τὸν ἄρτον;

Każde życie potrzebuje pokarmu. Wokół jedzenia kręci się wiele spraw. Jest to stały element ludzkiego życia. Modne są teraz diety, posty, a z drugiej strony da się zauważyć silny akcent na zdrowe jedzenie – co można, a co nie można jeść. Okazuje się, że temat wcale nie jest nowy, bo już faryzeusze mieli z tym problem.

Tymczasem, nie o tradycję chodzi, ale o wdzięczność. Jedz Chleb z miłością, a będzie ci smakował na wieczność, pij Wino z miłością, a będziesz Je pił w Królestwie Bożym.

Komentarz

%d