Położyć na (ἐπιτίθημι epitithēmi)

I prowadzą do Niego głuchego i “twardo mówiącego” i proszą Go, aby położył na niego Rękę. (Mk 7,32)

Καὶ φέρουσιν αὐτῷ κωφὸν καὶ μογιλάλον καὶ παρακαλοῦσιν αὐτὸν ἵνα ἐπιθῇ αὐτῷ τὴν χεῖρα.

Gest położonej ręki przypomina gest Boga, którego doświadczył psalmista:

Ty ogarniasz mnie zewsząd
i kładziesz na mnie Swą Rękę. (Ps 139,5)

Ręka Jezusa to Ręka Ojca, która stwarza, daje oparcie, trzyma, chroni. Jest też symbolem działania Ducha Świętego. On przenika ludzkie ciało i błogosławi, ożywia, przywraca do sił i zdrowia.

Komentarz