Trzymać (κρατέω krateo)

I słowo trzymali między sobą, szukając, co (to) jest z martwych powstać. (Mk 9,10)

καὶ τὸν λόγον ἐκράτησαν πρὸς ἑαυτοὺς συζητοῦντες τί ἐστιν τὸ ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι.

Słowo Boże dziś prosi, abyś je mocno trzymał, aby nic Go nie wyrwało z twoich myśli, serca, duszy. Wymagać to będzie swoistej ascezy zmysłów, które z natury się kierują w stronę różnych bodźców. Logos dziś wzywa do uważności, do (po)słuszeństwa, czyli do tego, co ma być po słuchaniu, po usłyszeniu: “Ten jest Mój Syn Umiłowany. Słuchajcie Go“.

Słuchanie do kwadratu. Słuchać słuchaniem, tzn. mocno trzymać Słowo i się Go nie puszczać.

Komentarz