Czytać (ἀναγινώσκω anaginōskō)

Mówi im Jezus: Czy nigdy nie czytaliście w Pismach… (Mt 21,42)

Λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· οὐδέποτε ἀνέγνωτε ἐν ταῖς γραφαῖς…

Pewnie każdy z nas pamięta naukę czytania. Poznawanie alfabetu, pierwsze literowanie wyrazów. Posiedliśmy tę umiejętność również ze względu na czytanie Słowa Bożego. Skoro pisanie jest wyższą formą myślenia, to czytanie jest kształtowaniem intelektu. W naszym wypadku, gdy bierzemy do rąk z miłością Słowo Żywe, uczymy się nowego myślenia na miarę Boskiego Logosu. Kamień odrzucony stał się fundamentem mojego życia, miłości, relacji, twórczości, pracy, służby, zachwytu.

Komentarz