Świątynia (ναὸς naos)

On zaś mówił o świątyni Ciała Jego. (J 2,21)

ἐκεῖνος δὲ ἔλεγεν περὶ τοῦ ναοῦ τοῦ σώματος αὐτοῦ.

Rzeczownik ναὸς naos pochodzi od czasownika ναίω naio, co znaczy “mieszkać”. Zatem Ciało Jezusa, czyli On Sam, jest mieszkaniem Ojca. Syn trwa w Obecności Tego, Który Jest. Tam wybrzmiewa najpiękniejsza modlitwa: “Ojcze Mój”.

W tej świątyni jest też miejsce dla Ciebie i dla mnie, byśmy trwali w Adoracji. Tam bierze początek nasza godność, wartość naszego ciała, które staje się również świątynią. Za [wielką] bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele! (1 Kor 6,20)

Komentarz