Kobieta (γυνή gyne)

I do żadnej z nich nie został posłany Eliasz jeśli nie do Sarepty Sydońskiej do kobiety wdowy. (Łk 4,26)

καὶ πρὸς οὐδεμίαν αὐτῶν ἐπέμφθη Ἠλίας εἰ μὴ εἰς Σάρεπτα τῆς Σιδωνίας πρὸς γυναῖκα χήραν.

Prawdopodobnie słowo γυνή gyne pochodzi od czasownika γίνομαι ginomai. Jego pierwsze znaczenie to stawać się, generować. Każdy z nas ma swój początek życia w tajemnicy łona naszej matki – kobiety. Oby kobiety były takimi, jak zamierzył Sam Bóg, z całym swoim bogactwem i pięknem serca. Ich siłą i urokiem jest to, w jaki sposób potrafią kochać każdego.

Bóg pierwszy kocha, w Nim miłość jest Nim Samym. Ten pierwszy blask miłości objawia się w “geniuszu kobiety”, jak pisał JPII w Mulieris dignitatem: “Kościół składa dzięki za wszystkie przejawy kobiecego „geniuszu” w ciągu dziejów, pośród wszystkich ludów i narodów; składa dzięki za wszystkie charyzmaty, jakie Duch Święty udziela niewiastom w historii Ludu Bożego, za wszystkie zwycięstwa, jakie zawdzięcza ich wierze, nadziei i miłości: składa dzięki za wszystkie owoce kobiecej świętości.”

Komentarz