Posyłać (ἀποστέλλω apostellō)

Bowiem nie posłał Bóg Syna do świata, aby osądził świat, ale by został zbawiony świat przez Niego. (J 3,17)

οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ θεὸς τὸν υἱὸν εἰς τὸν κόσμον ἵνα κρίνῃ τὸν κόσμον, ἀλλʼ ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος διʼ αὐτοῦ.

Pan Jezus tak często mówi w Ewangelii św. Jana o posyłaniu i posłaniu, że objawia się Jego nowe Imię: Posłany. Jest posłuszny woli Ojca. Celem, a jednocześnie ogromnym pragnieniem, jest zbawienie świata. Znamy to posłanie już w historii Józefa, posłanego do braci, w wyznaniu Izajasza przy powołaniu – Oto ja, poślij mnie! (Iz 6,8)

Jezus ma w Sobie pasję i radość z tego posłania, gdyż nie przyszedł pełnić własnej woli, a wolę Tego, który Go posłał.

Komentarz