Wstać (ἐγείρω egeiro)

Mówi mu Jezus: Wstań, weź matę swoją i chodź. (J 5,8)

λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ἔγειρε ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει.

Pan Jezus słowem podnosi z choroby, z niemocy, choćby trwała tak długo, że już nie ma nadziei, pozostaje tylko rozgoryczenie. To słowo jest bardzo “poranne”. Zwykle budzą nas budziki, alarmy w komórce, albo ktoś bliski, kto też został obudzony wcześniej.

Wsłuchaj się dziś w trzy mocne słowa: wstań, weź i chodź. Nie zwlekaj zwlec się z łóżka swoich oporów, zniechęcenia. Słowo Boże podnosi Cię, uczy wstawania, abyś ostatecznie z-martwych-wstał. Głowa do góry, a w kościele usłyszysz: “W górę serca…”

Komentarz