Działać (ἐργάζομαι ergadzomai)

Jezus im odpowiedział: Ojciec mój aż do teraz działa, i Ja działam. (J 5,17)

ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπεκρίνατο αὐτοῖς, Ὁ πατήρ µου ἕως ἄρτι ἐργάζεται, κἀγὼ ἐργάζοµαι.

Jezus wciąż opowiada o Ojcu. Pragnie o Nim wszystkim opowiedzieć. Słowo Ojca jest Słowem Syna, czyny Ojca są czynami Syna, działanie Ojca jest działaniem Syna. Niesamowita jedność! Jezus nie pragnie uniezależnić się od Boga, ale stawia się w pozycji Syna, który wszystko, co ma, dostaje od Ojca. Jest Jego Dzieckiem.

Jedna uwaga do wpisu “Działać (ἐργάζομαι ergadzomai)

  1. To prawda dzialac nie zniechcecac sie iufac ….wierzyc …A zeby wierzyc trzeba uwierzyc…. Codziennie sie o to modlę aby nigdy nie przestac wierzyc

Komentarz