Pociągać (ἕλκω helkō)

I Ja, gdy będę wywyższony na ziemię, wszystkich pociągnę do Siebie. (J 12,32)

κἀγὼ ἐὰν ὑψωθῶ ἐκ τῆς γῆς πάντας ἑλκύσω πρὸς ἐμαυτόν.

W stylach wychowania, formacji, edukacji, da się zauważyć dwa główne wektory, sposoby działania nauczających. Pierwszy to popychanie, które ma na celu pokonać upór niewiedzy, lenistwo. Ma zmobilizować do pokonywania trudności. Drugi sposób to pociąganie. Ale tu jest pewne ryzyko, że ktoś pójdzie w swoją stronę.

A jednak „grawitacja Krzyża” – miłość największa, pociąga wszystkich w całkowitej wolności. Gdyż sama miłość nie byłaby możliwa bez wolności. Nikt nie może przyjść do Mnie, jeśli nie pociągnie go Ojciec. (J 6,44)

Komentarz