Jedno Słowo

Podziel się słowem,

aby pomnożyć radość

W pełni otworzyć (διανοίγω dianoigō)

Wtedy ich oczy zostały otwarte w pełni i poznali Go, lecz On stał się niewidzialny. (Łk 24,31)

αὐτῶν δὲ διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλµοὶ καὶ ἐπέγνωσαν αὐτόν· καὶ αὐτὸς ἄφαντος ἐγένετο ἀπ’ αὐτῶν.

Jezus tłumaczy Pisma. Słowo to jeden z dwóch Boskich pokarmów i w przypadku dwóch uczniów stanowi etap na drodze do pełnej wiary. Pełnia zaczyna się podczas celebracji Eucharystii, wtedy uczniowie zobaczyli Ręce Pana. W Pokarmie z Nieba ich oczy otrzymują nadprzyrodzoną siłę do rozpoznania w Nieznajomym Towarzyszu samego Chrystusa. On Sam staje się niewidzialny i dalej jest obecny.

Komentarz

%d