Zstępować (καταβαίνω katabainō)

I nikt wstąpił w Niebo, jeśli nie Ten, który zstąpił, Syn Człowieka. (J 3,13)

καὶ οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.

Pierwszą drogą Syna Bożego jest zejście, zstąpienie z Nieba w posłuszeństwie Ojcu. Jest to droga miłosierdzia. Jest to uniżenie, zejście nawet poniżej upadku człowieka, aby stamtąd wynieść go do chwały Nieba. Jezus zstępuje Sam, ale wstępuje z każdym, kto wezwie Jego Imienia. W górę serca…

W górę czy w dół – ἀναβαίνω – καταβαίνω?

Komentarz