Jestem (εἰμί eimi)

Jeśli Mi ktoś służy, Mi towarzyszyć będzie i gdzie Ja jestem, tam i sługa Mój będzie. Jeśli ktoś Mi służy, uczci go Ojciec. (J 12,26)

ἐὰν ἐμοί τις διακονῇ, ἐμοὶ ἀκολουθείτω, καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ἐκεῖ καὶ ὁ διάκονος ὁ ἐμὸς ἔσται· ἐάν τις ἐμοὶ διακονῇ τιμήσει αὐτὸν ὁ πατήρ.

“Być” to w gramatyce czasownik posiłkowy, ale w Biblii to część Imienia Boga. Od Niego wszystko może na swój sposób być. Tylko dzięki temu, że On jest, ja mogę powiedzieć: “jestem” i faktycznie być. Całe moje “być” jest w dobrych Rękach Ojca i Syna. Jestem tam, gdzie jest Syn, tzn. w miłości Ojca. Oto moja droga i “środowisko” życia. Nie mogę zrobić nic piękniejszego, jak tylko kochać Jezusa, służyć Mu. Oby ta miłość nie ustała.

Nowa lampka wieczna w naszej kaplicy.

Komentarz