Jedno Słowo

Podziel się słowem,

aby pomnożyć radość

Ręka (χείρ cheir)

Ojciec Mój, który dał Mi, od wszystkich większy jest i nikt nie może porwać z Ręki Ojca. (J 19,29)

ὁ πατήρ μου ὃ δέδωκέν μοι πάντων μεῖζόν⸃ ἐστιν, καὶ οὐδεὶς δύναται ἁρπάζειν ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ πατρός⸆

Tak blisko siebie są dwie Dłonie. Ręka Syna i Ręka Ojca. Stwarza każdego z nas Ręka Ojca i niesie nas Ręka Syna. Te Ręce trzymają w Swojej miłości cały świat. Czynią piękno i harmonię. Dają i karmią obficie. Chronią i podnoszą, i dają bezmierne poczucie bezpieczeństwa. Jesteś, i ja jestem, w DOBRYCH RĘKACH.

Aktualny widok, a to wszystko Ręka Pana uczyniła.

Komentarz

%d