Droga (ὁδός hodos)

I gdzie Ja odchodzę, znacie drogę. (J 14,4)

καὶ ὅπου ἐγὼ ὑπάγω οἴδατε τὴν ὁδόν.

Jest tylko jedna Droga, która się nie kończy, a jednocześnie doprowadza do celu, do spełnienia. Początek ma sama w sobie. Prowadzi jednocześnie w dal, w głąb i w górę. Gdy Nią idziesz, niesie Cię, jest wąska, ale nie brakuje miejsca obok dla przyjaciół. Jest o krok przed Tobą, aby Cię prowadzić, jest o krok za Tobą, by Cię ochraniać, jest nad Tobą, by Cię błogosławić, jest w Tobie, by dawać Ci prawdziwe Życie. Znasz już tę Drogę?

Na styku ziemi i nieba.

Komentarz