Czysty (καθαρός katharos)

Wy już jesteście czyści przez Słowo, które powiedziałem wam. (J 15,3)

ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν.

Jak bardzo piękna i czysta jest mowa Jezusa, skoro od samego słuchania już stajemy się czyści. Gdy przenika mnie Słowo, gdy w Nim trwam, a Ono we mnie, wtedy stają się przejrzyste moje myśli. Ono przywraca mi wewnętrzne piękno, budzi serce do kochania, wzmacnia ręce do pracy.

Być czystym, to mieć niepodzielone serce. Słowo leczy moje rozdarcia. Nie wprowadza zamętu, porządkuje intencje, pociąga w stronę prawdy. Więc dziś na nowo chcę słuchać.

Komentarz