Pokój (εἰρήνη eirēnē)

Pokój zostawiam wam, pokój Mój daję wam, nie tak jak świat daje, Ja daję wam. Niech nie wpada w zamęt wasze serce, ani się nie lęka. (J 14,27)

Εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν· οὐ καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν. μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία μηδὲ δειλιάτω.

Słowo pokój pochodzi prawdopodobnie od czasownika εἴρω eirō (łączyć). Pokój jest pierwszym darem od Zmartwychwstałego Pana, gdy przychodzi do uczniów w Wieczerniku. Pragnę rozpoznawać ten Jezusowy sposób dawania pokoju. Ten dar dosięga serca, myśli, relacji. Tworzy harmonię, zgodę. Jest nim łagodne uporządkowanie w wielu płaszczyznach życia. Jest synchronizacją między moim a Jezusowym Sercem.

Komentarz