Trwać/mieszkać (μένω menō)

Trwajcie we Mnie, a Ja w was. Podobnie, jak gałązka winna nie ma mocy przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. (J 15,4)

µείνατε ἐν ἐµοί, κἀγὼ ἐν ὑµῖν. καθὼς τὸ κλῆµα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ ἐὰν µὴ µένῃ ἐν τῇ ἀµπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑµεῖς ἐὰν µὴ ἐν ἐµοὶ µένητε.

Trafnie skomentował ten werset S. Mędala: „Trwanie jest aktem, a nie stanem. Ten akt ma wewnętrzny związek z pojęciem miłości, gdyż wyraża wspólnotę, obcowanie”. To jest bardzo proste: poza Jezusem usycham, w Nim żyję.

Komentarz