Oddać/kłaść (τίθημι tithēmi)

Ja jestem Dobrym Pasterzem. Dobry Pasterz daje życie Swoje za owce. (J 10,11)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων.

W Ewangelii słowo “kłaść” spotykamy w odniesieniu do lampy, którą kładzie się na świeczniku; wina, które kładzie się na stole; szat, które kładzie Jezus przed umywaniem nóg Apostołom w Wieczerniku; i właśnie życia, które kładzie Dobry Pasterz za owce. Właśnie język czeski, do dziś, na określenie “oddać życie”, używa “položit život”. Ostatecznie Jezus kładzie, (składa), w ofierze Swoje Życie Ojcu, za życie świata. To jest mocny znak, wyrazisty gest.

Komentarz