Jedno Słowo

Podziel się słowem,

aby pomnożyć radość

On (ἐκεῖνος ekeinos)

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. (J 16,13)

ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ πνεῦµα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑµᾶς ἐν τῇ ἀληθείᾳ πάσῃ· οὐ γὰρ λαλήσει ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἀλλ’ ὅσα ἀκούσει λαλήσει, καὶ τὰ ἐρχόµενα ἀναγγελεῖ ὑµῖν.

Niewiarygodne! W Ewangelii jest błąd! Po grecku “Duch Prawdy” jest rodzaju nijakiego, a zaimek “On” – męskiego. Po co taki zabieg? Żeby nikt nie miał wątpliwości, że obiecany Duch nie jest jakąś bezpostaciową energią, czy pewnym symbolem. To realnie istniejąca Osoba, która może prowadzić, mówić, działać, przypominać.

Komentarz

%d