W Moim Imieniu (ἐν μου ὀνόματί en mou onomati)

W owym zaś dniu o nic nie będziecie Mnie pytać. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w Imię Moje. (J 16,23)

καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐμὲ οὐκ ἐρωτήσετε οὐδέν ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἄν τι αἰτήσητε τὸν πατέρα ἐν τῷ ὀνόματί μου δώσει ὑμῖν.


* Często mówimy: “Pozdrów w moim imieniu!”; “Podziękuj w moim imieniu!”. Dziś Pan Jezus mówi: “Proś w Moim Imieniu!”. Daje upoważnienie do prośby w Jego Imieniu, czyli tak, jakby On Sam, osobiście, prosił Boga Ojca. A Ojciec niczego Jezusowi nie odmawia. Upoważnienie “Proście w Moim Imieniu” to o wiele więcej, niż upoważnienie dostępu do danych osobowych, do konta w banku, np. szwajcarskim czy watykańskim; to nieporównywalnie więcej, niż dostęp do tego, co może np. Prezydent USA i wszyscy pozostali razem wzięci. Ważne, aby przy korzystaniu z Jezusowego upoważnienia, nie być małostkowym i nie rozmienić się na drobne. Można poprosić o wszystko, czyli o Ducha Bożego, o Boże widzenie świata i podejście do niego; poprosić o szczęście, o samego Boga.

Komentarz