Jedyny (μόνος monos)

To zaś jest wieczne życie, aby poznawali Ciebie, Jedynego, Prawdziwego Boga i Którego posłałeś: Jezusa Chrystusa. (J 17,3)

αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωὴ ἵνα γινώσκωσιν σὲ τὸν μόνον ἀληθινὸν θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν.

Jeden, a przecież w Trójcy. Jedyny, ale nie samotny. Nie ma innego, prócz Niego. Źródło jedności, fundament więzi i relacji. Obecny. Poznawać Wiecznego, Jedynego, Prawdziwego, oznacza wiecznie kochać i być kochanym. Wszystko w Nim ma istnienie. W Księdze Powtórzonego Prawa, w przykazanie miłości wprowadza uroczyste zawołanie: Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Panem jedynym. (Pwt 6,4)

Komentarz