Ty pójdź za Mną (ακολουθει μοι akolouthei moi)

Odpowiedział mu Jezus: Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego? Ty pójdź za Mną! (J 21,22)

λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι τί πρὸς σέ σύ μοι ἀκολούθει.

“Pójdź za Mną” można też wyrazić słowami: podążać, towarzyszyć, uczestniczyć, iść torem, naśladować, a nawet śledzić. Jezus zaprasza Piotra i mnie, aby Go śledzić. Z dotychczasowego śledztwa (i przesłuchiwania) Jezusa dowiedzieliśmy się, że widzi On świat oczami Ojca i podziela Jego zdanie, ma synowską mądrość oraz duchową odwagę i siłę kochania. Jezus zaprasza mnie, abym kontynuował śledztwo i nigdy nie przestał chodzić Jego śladami.

Komentarz