Moc cudotwórcza (δύναμις dynamis)

Jezus im rzekł: Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani Mocy Bożej? (Mk 12,24)

ἔφη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· οὐ διὰ τοῦτο πλανᾶσθε μὴ εἰδότες τὰς γραφὰς μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ θεοῦ;

Wszystkie dialogi, które Jezus prowadził z przywódcami ludu, od momentu uroczystego wjazdu do Jerozolimy, aż do tej pory, można skomentować Psalmem sto osiemnastym (który zresztą jest na ustach tłumu witającego Chrystusa). On działa i mówi z autorytetem kamienia węgielnego (Mk 11,28). On jest Życiem i daje życie.

Komentarz