Zniszczyć/obalić (καταλύω katalyō)

Nie sądźcie, że przyszedłem zniszczyć Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem zniszczyć, ale wypełnić. (Mt 5,17)

Μὴ νοµίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόµον ἢ τοὺς προφήτας· οὐκ ἦλθον καταλῦσαι ἀλλὰ πληρῶσαι.

Prawo i Prorocy to całe Objawienie. Szczytem jest Jezus. św. Mateusz lubi często pisać: “tak miało się wypełnić się słowo proroka/Pisma…” Bóg nie jest niszczycielem własnych dzieł, stwarza coś po to, aby było. Prawo i Prorocy osiągają kres w Chrystusie i zbawienie dokonuje się w relacji z Nim.

Komentarz