Bezmózg (ῥακά raka)

A kto powie bratu: Głupcze, stanie przed Wysoką Radą. A jeśli mu powie: Durniu, skazany zostanie na ogień potępienia. (Mt 5,22).

ὃς δ’ ἂν εἴπῃ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ· Ῥακά, ἔνοχος ἔσται τῷ συνεδρίῳ· ὃς δ’ ἂν εἴπῃ· Μωρέ, ἔνοχος ἔσται εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

Mogłoby się wydawać, że dzisiejsze słowa Jezusa są jakby na wyrost. Nieporozumieniem wydaje się zestawienie przykazania mówiącego o zakazie zabijania oraz stwierdzenie o kimś, że ma pusto w głowie. Słowo ῥακά pochodzi najprawdopodobniej od aramejskiego słowa rōq, które znaczy pusty, a w szerszym kontekście oznacza kogoś, kto ma pusto w głowie. W bliższym nam czasowo języku jidysz występuje termin o podobnym znaczeniu (משוגען/meszugen) i jest wielką obrazą dla kogoś nazwanego w ten sposób. Warto wziąć pod uwagę, że każde działanie człowieka bierze się ze sposobu myślenia, a myśli są ubierane w słowa. Nie na darmo stwierdza się, że zabić można i językiem. Napiętnowanie kogoś zawsze prowadzi do tworzenia kozła ofiarnego. Zdecydowanie rację miał René Girard twierdząc, że Chrystus kategorycznie przełamuje cały cykl przemocowy w relacjach, dając prawdziwą wolność i życie w prawdzie.

Komentarz