Wypływać (ἐξέρχομαι akserchomai)

Lecz jeden z żołnierzy włócznią Jego bok dźgnął i wypłynęła natychmiast krew i woda. (J 19,34)

ἀλλʼ εἷς τῶν στρατιωτῶν λόγχῃ αὐτοῦ τὴν πλευρὰν ἔνυξεν, καὶ ἐξῆλθεν εὐθὺς αἷμα καὶ ὕδωρ.

Wybrane dziś słowo to czasownik oznaczający ruch ze środka na zewnątrz. Jan, który jest świadkiem przebitego boku Jezusa, widział ten strumień, który jakoby napierał od wewnątrz, z Serca Jezusa. Nie mogło Ono już powstrzymać ogromu miłosierdzia, które zostało nam dane w tym przejmującym znaku. Krew i woda w pierwszym momencie obmywa tego, który zadaje cios włócznią. Oburzający gest przemocy wobec martwego Ciała, wykonany w nieposłuszeństwie rozkazom, staje się miejscem objawienia, jak daleko sięga Miłość Miłosierna. Tym wszystkim posługuje się Bóg Ojciec, aby otworzyć nam obfitość Miłosierdzia ukrytego w Sercu Jego Syna.

W harfie z obumarłego drzewa drżą struny z wiatru i słońca.

Komentarz