Zachowywać (διατηρέω diatēreō)

Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. (Łk 2,51)

καὶ κατέβη μετ᾽ αὐτῶν καὶ ἦλθεν εἰς Ναζαρέθ καὶ ἦν ὑποτασσόμενος αὐτοῖς καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ διετήρει πάντα τὰ ῥήματα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς.

Dzisiaj coś o diecie. Zachowywać, strzec, oznacza trzymać dietę. Maryja, Matka Jezusa, właśnie zachowywała dietę (dieterei): “Strzegła, zachowywała wszystkie te słowa w swoim sercu”. Była to dieta złożona ze słów i wydarzeń. Nieprzerwanie miała na uwadze zachowanie Jezusa i to, co Jej Syn powiedział. Podobnie, jak to robi większość matek. Warto zauważyć, że swoje ludzkie zmartwienia Maryja przezwyciężyła pamięcią o Bogu, który też ma coś w Jej rodzinie do powiedzenia. Również w naszej historii codzienności realizuje się wielka opowieść, historia wieczności, dzieje zbawienia. Z zachowywania pamięci o tym, z tej diety, szkoda rezygnować.


Komentarz