Izdebka (ταμεῖον tameion)

Ty zaś gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. (Mt 6, 6)

σὺ δὲ ὅταν προσεύχῃ, εἴσελθε εἰς τὸ ταµεῖόν σου καὶ κλείσας τὴν θύραν σου πρόσευξαι τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ ὁ πατήρ σου ὁ ßλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι.

To słowo przypomina, że moje działania mają cel. Nawet obiektywnie dobry czyn takim nie będzie, jeśli cel jego spełnienia nie jest dobry. Nie chodzi też o to, że nie mogę publicznie zrobić znaku krzyża, albo pójść w tygodniu do kościoła – bo inni mnie zobaczą. Chodzi zawsze o to, jakie jest serce. To, co w nim jest ukryte, widzi Ojciec.

Komentarz