Tam (ἐκεῖ ekei)

Gdzie bowiem skarb twój, tam będzie i serce twoje. (Mt 6,21)

ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρός σου, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία σου.

Dziś wybrane słowo może być nazwane słówkiem. Jest to “przy-słówek”. Owo “tam” ma zawsze swoje “gdzieś”. Fizycznie zawsze jestem “tu”, gdy mówię o sobie. Lecz w myślach, w pragnieniach, mogę być tam, gdzie mogłoby mi być dobrze, lepiej. Wewnętrzna stabilizacja polega chyba na tym, żeby to “tam” pokryło się z moim “tu”. Aby mój Skarb był we mnie a ja w Nim. By nic mnie nie oderwało od miłości Chrystusa.

Nasz nowy zegar na “tu i teraz”. Na “kairos” i “chronos”.

Komentarz