Jeść (ἐσθίω esthiō)

Patrząc faryzeusze mówią uczniom Jego: Dlaczego z celnikami i grzesznikami je Nauczyciel wasz? (Mt 9,11)

καὶ ἰδόντες οἱ Φαρισαῖοι ἔλεγον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· διὰ τί μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίει ὁ διδάσκαλος ὑμῶν;

Jezus zasiada do stołu. Wspólny posiłek oznacza wspólnotę, budowanie więzi. Jest okazją do rozmów, dzielenia się, gościnności. Jedzenie jest codzienną czynnością. Dużo dziś mówi się o dietach, zdrowej i ekologicznej żywności.

Naszym podstawowym uwarunkowaniem jest potrzeba pokarmu. Każde życie potrzebuje “po-żywienia”. Pan Jezus tak daleko odpowiada w miłości na tę potrzebę, że sam staje się dla nas pokarmem – CHLEBEM ŻYWYM.

Komentarz