Koniec (τέλος telos)

I będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu Imienia Mego; Kto zaś wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. (Mt 10,22)

καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου· ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται.

Samo greckie brzmienie tego słowa przypomina nam polskie „cel”. Odnosi się do kresu drogi, wykonania dzieła, spełnienia zamiarów. Ten koniec jest jednocześnie początkiem, gdyż zbawienie oznacza m.in. nowe życie z Chrystusem i w Chrystusie, w Jego Imieniu. On jest Źródłem i Celem mojego życia. Nie trzeba czekać, aby spełniła się obietnica, gdyż On jest teraz, dzisiaj, w tej godzinie. Mogę trwać, mieszkać w Nim aktualnie. Gdy ktoś mnie zapyta o adres zamieszkania, o stałe zameldowanie, przypomnę najpierw sobie, gdzie jest Mój Skarb.

Komentarz