Włosy (θρίξ thriks)

U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. (Mt 10,30)

ὑμῶν δὲ καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς πᾶσαι ἠριθμημέναι εἰσίν.

Jeśli chodzi o ewidencję, to Pan Bóg ma zakatalogowany każdy nasz włos. Jest to dobra wiadomość dla wszystkich, nie tylko dla łysych.

Przy zmartwychwstaniu otrzymamy tą najpiękniejszą fryzurę. My ze swej strony mamy się zatroszczyć o to, abyśmy nie utracili życia duchowego, naszej tożsamości osobowej, z której zostaniemy wylegitymowani w niebie.

Komentarz