Laska (ῥάβδος rabdos)

I nakazał im, aby nie zabierali na drogę jeśli nie laskę jedynie, ani chleb, ani torbę, ani w pasie miedź. (Mk 6,8)

καὶ παρήγγειλεν αὐτοῖς ἵνα μηδὲν αἴρωσιν εἰς ὁδὸν εἰ μὴ ῥάβδον μόνον, μὴ ἄρτον, μὴ πήραν, μὴ εἰς τὴν ζώνην χαλκόν.

Laska przypomina tę, którą posiadał Mojżesz, to również ta z Psalmu 23, która stała się pociechą. Symbolizowała autorytet Boga i Jego władzę. Apostoł idzie nie we własnym imieniu, głosi nie siebie, ale odwołuje się do “jedynego Autorytetu”. Symbolika laski odnosi także do “różdżki z pnia Jessego” z Iz 11,1, do “rózgi żelaznej” z Ap 12,5.

Był to również kij podróżnika, symbol wędrowca. Czasem służył do obrony, czasem do oparcia się i odpoczynku.

Ostatecznie drewno wskazuje na Drzewo Życia, na Crux florida – Krzyż kwitnący, który rodzi nowe owoce.

Komentarz